Posts Tagged programul fatada

Termosistem prin rateConform Ordonantei de urgenta Nr. 69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit, se pot obtine credite bancare cu garantie de la stat, pentru cei care nu au posibilitate sa isi reabiliteze termic locuinta.

ART.2

(1) Scopul prezentei ordonante de urgenta este facilitarea accesului asociatiilor de proprietari – persoane juridice fara scop patrimonial – si a proprietarilor locuintelor unifamiliale – persoane fizice, denumiti in continuare beneficiari, la contractarea de credite bancare acordate de institutii de credit, denumite in continuare finantatori, cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata pentru executarea lucrarilor de interventie privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit.
(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile beneficiarilor cladirilor de locuit construite si receptionate pana la sfarsitul anului 2000.
Art. 3. – Lucrarile de interventie privind reabilitarea termica care pot fi finantate in conditiile prezentei ordonante de urgenta cuprind:
a) reabilitarea termica a anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente;
b) repararea, dupa caz, inlocuirea/achizitionarea cu montaj a centralei termice de bloc/scara, respectiv a centralei termice aferente locuintei unifamiliale, precum si a instalatiilor aferente acesteia;
c) introducerea, dupa caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea partiala/totala a energiei pentru apa calda de consum, iluminat si/sau incalzire.
Art. 4. – Reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare si dobanda subventionata cuprinde urmatoarele etape:
a) expertizarea tehnica, certificarea energetica si auditul energetic al cladirii existente si proiectarea lucrarilor de interventie;
b) executarea lucrarilor de interventie;
c) receptia si certificarea energetica a cladirii la terminarea lucrarilor;
d) receptia finala, la expirarea perioadei garantiei de buna executie a lucrarilor.
Art. 5. –
(1) Decizia de reabilitare termica a cladirilor de locuit in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta se ia de catre beneficiar.
(2) In cazul asociatiei de proprietari, hotararea pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica si de contractare a unui imprumut bancar in conditiile prezentei ordonante de urgenta se va lua cu votul a minimum 90% din membrii asociatiei de proprietari. Hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari se va aduce la cunostinta tuturor proprietarilor din condominiu, inclusiv a celor care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari, prin afisare la avizierul asociatiei, in termen de 5 zile de la data cand a fost adoptata.
Intreaga Ordonanta de urgenta o gasiti in Monitorul oficial. De asemene alt articol in legatura cu acest subiect gasiti in Ziarul de iasi.
Reclame

, ,

Lasă un comentariu